Kaarten

Bijbelse kaart 1 Korinthe 13:13

Bijbelse kaart 1 Korinthe 13:13

2,95

Bijbeltekst: 'En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de.....

Kerstkaart Immanuël

Kerstkaart Immanuël

2,95

Immanuël God met ons. Gedeelte uit Mattheüs 1:23 De kaart is voorzien van goudinkt......

Kerstkaart Jesaja 9:5b

Kerstkaart Jesaja 9:5b

2,95

Bijbeltekst: '..en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vrede.....

Kerstkaart Lukas 2:10

Kerstkaart Lukas 2:10

2,95

Bijbeltekst: 'En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdscha.....

Kerstkaart Lukas 2:11

Kerstkaart Lukas 2:11

2,95

Bijbeltekst: 'Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de .....

Kerstkaart Lukas 2:14

Kerstkaart Lukas 2:14

2,95

Bijbeltekst: 'Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen......

Kerstkaart Mattheüs 1:23b

Kerstkaart Mattheüs 1:23b

2,95

Bijbeltekst: 'en gij zult Zijn naam heten Immanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met o.....

Kerstkaart Mattheüs 1:21

Kerstkaart Mattheüs 1:21

2,95

Bijbeltekst: 'En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn vo.....

Bijbelse kaart Psalm 18:31

Bijbelse kaart Psalm 18:31

2,95

Bijbeltekst: 'Gods weg is volmaakt; de rede des HEEREN is doorlouterd; Hij is een Schild al.....

Bijbelse kaart Jesaja 55:3a

Bijbelse kaart Jesaja 55:3a

2,95

Bijbeltekst: 'Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven.'    .....

Bijbelse kaart Mattheüs 7:7

Bijbelse kaart Mattheüs 7:7

2,95

Bijbeltekst: 'Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengeda.....

Bijbelse kaart Jesaja 55:6

Bijbelse kaart Jesaja 55:6

2,95

Bijbeltekst: 'Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is......

Bijbelse kaart 1 Kronieken 16:11

Bijbelse kaart 1 Kronieken 16:11

2,95

Bijbeltekst: 'Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk.' .....

Bijbelse kaart Galaten 5:25

Bijbelse kaart Galaten 5:25

2,95

Bijbeltekst: 'Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.  .....

Bijbelse kaart Jesaja 26:4

Bijbelse kaart Jesaja 26:4

1,95

Bijbeltekst: 'Vertrouwt op den HEERE tot in der eeuwigheid; want in den Heere HEERE is een eeuwi.....

Bijbelse kaart 1 Petrus 5:7

Bijbelse kaart 1 Petrus 5:7

2,95

Bijbeltekst: 'Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.' Let op: deze kaart .....

Bijbelse kaart Psalm 100:3

Bijbelse kaart Psalm 100:3

3,252,95

Bijbeltekst: 'Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de sc.....

Bijbelse kaart Jeremia 17:7a

Bijbelse kaart Jeremia 17:7a

4,952,95

Prachtige luxe kaart met het woord HEERE in goudfolie. Formaat: A6 Bijbeltekst: 'Gezegend daa.....

Bijbelse kaart Genesis 28:15a

Bijbelse kaart Genesis 28:15a

2,95

Bijbeltekst: 'En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult' .....

Bijbelse kaart Genesis 2:18b

Bijbelse kaart Genesis 2:18b

3,25

Bijbeltekst: 'Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tege.....