Kaarten

1 Thessalonicensen 5:17

1 Thessalonicensen 5:17

2,55

'Bidt zonder ophouden.' Papiersoort: Mat 400 grams Prachtig papiersoort met een matte ui.....

Serie gebed

Serie gebed

12,7511,95

Set van 5 kaarten met als thema: Gebed. - Mattheüs 6:9 - 1 Thessalonicenzen 5:17 - Psalm 43:.....

Romeinen 12:12

Romeinen 12:12

2,55

'Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.' Papiers.....

Mattheüs 7:7

Mattheüs 7:7

2,55

'Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden......

Mattheüs 6:9

Mattheüs 6:9

2,55

'Gij dan bid aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd.' Papierso.....

Psalm 43:3

Psalm 43:3

2,55

'Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligh.....

Psalm 25:10

Psalm 25:10

2,85

Bijbeltekst: 'Alle paden des HEEREN zijn goedertierenheid en waarheid, dengenen die Zijn ve.....

Psalm 25:2a

Psalm 25:2a

2,85

Bijbeltekst: 'Mijn God, op U vertrouw ik, laat mij niet beschaamd worden.' Psalm 25:2a.....

Psalm 25:4

Psalm 25:4

2,85

Bijbeltekst: 'HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.' Psalm 25:4 Kaart.....

Psalm 25:8

Psalm 25:8

2,85

Bijbeltekst: 'De HEERE is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in den weg......

Psalm 25:9

Psalm 25:9

2,85

Bijbeltekst: 'Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal den zachtmoedigen Zi.....

Set van 5 | Psalm 25

Set van 5 | Psalm 25

14,2512,95

Set van 5 uit Psalm 25. Dit zijn de kaarten: Psalm 25:2a Psalm 25:4 Psalm 25:8 Psalm 25:9 Psal.....

Nieuwjaarskaart Genesis 28:15a

Nieuwjaarskaart Genesis 28:15a

2,750,99

'En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal waar gij heen trekken zult.' Papiersoo.....

Nieuwjaarskaart Prediker 3:1

Nieuwjaarskaart Prediker 3:1

2,750,99

'Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd.' Papi.....

Nieuwjaarskaart Psalm 90:14

Nieuwjaarskaart Psalm 90:14

2,750,99

'Verzadig ons in de morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn .....

Nieuwjaarskaart Jesaja 40:31a

Nieuwjaarskaart Jesaja 40:31a

2,750,99

'Maar die den Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen.' Papiersoort: Mat 400 grams .....

Luxe kerstkaart Immanuël

Luxe kerstkaart Immanuël

2,991,25

'Immanuël, God met ons' Formaat: A6 liggend - 148 x 105 mm Papiersoort: 350 g/.....

Kerstkaart Immanuël

Kerstkaart Immanuël

2,750,99

'Immanuël, God met ons' Papiersoort: Mat 350 grams Prachtig papiersoort met een mat.....

Kerstkaart Johannes 3:16

Kerstkaart Johannes 3:16

2,750,99

'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ee.....

Kerstkaart Lofz. van Zacharias:5

Kerstkaart Lofz. van Zacharias:5

2,750,99

'Voor elk, die in het duister dwaalt, Verstrekt deez' zo.....

Kerstkaart Lofz. van Maria:3

Kerstkaart Lofz. van Maria:3

2,750,99

'Hoe heilig is Zijn naam! Laat volk bij volk te za.....

Kerstkaart Jesaja 11:1

Kerstkaart Jesaja 11:1

2,750,99

'Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zij.....

Kerstkaart Jesaja 9:5b

Kerstkaart Jesaja 9:5b

2,750,99

'.. en met noemt Zijn Naam, Wonderlijk, Raad, Sterkte God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.'.....

Kerstkaart Lukas 2:14

Kerstkaart Lukas 2:14

2,750,99

'Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.' Papi.....