Kaarten thema's

Bijbelse kaart Spreuken 31:30b

Bijbelse kaart Spreuken 31:30b

2,75

Bijbeltekst: 'Maar een vrouw, die den HEERE vreest, die zal geprezen worden' Envelop meeb.....

Bijbelse kaart Spreuken 31:31

Bijbelse kaart Spreuken 31:31

2,75

Bijbeltekst: 'Geef haar van de vrucht harer handen, en laat haar werken haar prijzen in de poort.....

Bijbelse Kaarten brons set

Bijbelse Kaarten brons set

5,25

Bijbeltekst: 'Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.' Deze kaart .....

Bemoedigende kaart - Genesis 22:14b

Bemoedigende kaart - Genesis 22:14b

1,75

Bijbeltekst: 'De HEERE zal het voorzien!' Envelop meebestellen? Klik dan hier .....

Bemoedigende kaart - Genesis 22:8b

Bemoedigende kaart - Genesis 22:8b

1,75

Bijbeltekst: 'God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien' Envelop meebestell.....

Bemoedigende kaart - Jesaja 53:6

Bemoedigende kaart - Jesaja 53:6

1,75

Bijbeltekst: 'Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn w.....

Bemoedigende kaart - Jesaja 53:3

Bemoedigende kaart - Jesaja 53:3

1,75

Bijbeltekst: 'Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en .....

Bemoedigende kaart - Johannes 1:16

Bemoedigende kaart - Johannes 1:16

1,75

Bijbeltekst: 'En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genad.....

Bemoedigende kaarten - set

Bemoedigende kaarten - set

7,95

Set met bemoedigende kaarten. Bijbelteksten:  'God zal Zichzelven een lam t.....

Bijbelse Kaart 1 Johannes 4:19

Bijbelse Kaart 1 Johannes 4:19

2,95

Bijbeltekst: 'Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.' Deze kaart .....

Bijbelse Kaart Psalm 116:5

Bijbelse Kaart Psalm 116:5

2,95

Bijbeltekst: 'De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende.' Deze.....

Psalm 25 set

Psalm 25 set

14,7512,75

5 kaarten voor maar € 12,75 Inhoud: - Psalm 25:2a - Psalm 25:4 - Psalm 25:8 - Psalm 25:9 .....

Bijbelse kaart Psalm 25:9

Bijbelse kaart Psalm 25:9

2,95

Bijbeltekst: 'Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal den zachtmoedig.....

Bijbelse kaart Psalm 25:8

Bijbelse kaart Psalm 25:8

2,95

Bijbeltekst: 'De HEERE is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars onderwijzen i.....

Bijbelse kaart Psalm 25:4

Bijbelse kaart Psalm 25:4

2,95

Bijbeltekst: 'Heere! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.' Envelop meebestel.....

Bijbelse kaart Psalm 25:2a

Bijbelse kaart Psalm 25:2a

2,95

Bijbeltekst: 'Mijn God! op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden.' Enve.....

Bijbelse kaart Psalm 25:10

Bijbelse kaart Psalm 25:10

2,95

Bijbeltekst: 'Alle paden des HEEREN zijn goedertierenheid en waarheid, dengenen, die Z.....

Bijbelse kaart Psalm 25:10

Bijbelse kaart Psalm 25:10

2,75

Bijbeltekst: 'Alle paden des HEEREN zijn goedertierenheid en waarheid, dengenen, die Z.....

Bijbelse kaart Psalm 25:9

Bijbelse kaart Psalm 25:9

2,95

Bijbeltekst: 'Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal den zachtmoedig.....

Bijbelse kaart Psalm 25:8

Bijbelse kaart Psalm 25:8

2,95

Bijbeltekst: 'De HEERE is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars onderwijzen i.....