Kaarten

3 luxe kerstkaarten

3 luxe kerstkaarten

9,758,95

3 luxe kerstkaarten. Klik hier om ze afzonderlijk te bekijken. Deze kaarten zijn gewoon al een.....

Kerstkaart Immanuël

Kerstkaart Immanuël

2,75

'Immanuël, hetwerlk is, overgezet zijnde, God met ons' Papiersoort: 300 grams met li.....

Luxe kerstkaart Johannes 3:16

Luxe kerstkaart Johannes 3:16

3,25

Luxe kerstkaart met Johannes 3:16 Deze kaart is gewoon al een schilderijtje van zichzelf. Geschikt .....

Luxe kerstkaart Lukas 2:14

Luxe kerstkaart Lukas 2:14

3,25

Luxe kerstkaart met Lukas 2:14 Deze kaart is gewoon al een schilderijtje van zichzelf. Geschikt om .....

Luxe kerstkaart Immanuël

Luxe kerstkaart Immanuël

3,25

Luxe kerstkaart met 'Immanuël, God met ons.'  Deze kaart is gewoon al een schilde.....

Kerstkaart Lukas 2:32

Kerstkaart Lukas 2:32

2,75

'Een Licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.' Pap.....

Kerstkaart Johannes 3:16

Kerstkaart Johannes 3:16

2,75

'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ee.....

Kerstkaart Lofzang van Maria:3

Kerstkaart Lofzang van Maria:3

2,75

'Hoe heilig is Zijn naam! Laat volk bij volk te zaâm Barmhartigheid verwachten; Nu Hij .....

Kerstkaart Lofzang van Maria:1

Kerstkaart Lofzang van Maria:1

2,75

'Mijn ziel verheft Gods eer; Mijn geest mag blij den HEER Mijn Zaligmaker noemen, Die, in haa.....

Kerstkaart Lukas 2:14

Kerstkaart Lukas 2:14

2,75

'Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.' Papi.....

Kerstkaart Mattheüs 1:21a

Kerstkaart Mattheüs 1:21a

2,75

'En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten JEZUS.' Papiersoort: 300 grams me.....

Kerstkaart Lukas 2:10b

Kerstkaart Lukas 2:10b

2,75

'Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.' Pap.....

Kerstkaart Lukas 2:11

Kerstkaart Lukas 2:11

2,75

'Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is christus de Heere, in de stad Davids.&#.....

Kerstkaart Jesaja 9:5b

Kerstkaart Jesaja 9:5b

2,75

'En men noemt Zijn Naam: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.' .....

Kerstkaarten set van 10

Kerstkaarten set van 10

27,5025,00

Set van de 10 kerstkaarten. Klik hier om ze los te bekijken: Papiersoort: 300 grams met lichte st.....

Prediker 3:1

Prediker 3:1

2,75

'Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd.' Predik.....

Psalm 119:105

Psalm 119:105

2,75

'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad.' Psalm 119:105 Papierso.....

Psalm 31:16a

Psalm 31:16a

2,75

'Mijn tijden zijn in Uw hand' Psalm 31:16a Papiersoort: 300 grams met lichte structuur. .....

Psalm 86:11a

Psalm 86:11a

2,75

'Leer mij, Heere, Uw weg.' Psalm 86:11a Papiersoort: 300 grams met lichte structuur. Ze.....

Fillipenzen 4:6

Fillipenzen 4:6

2,75

'Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeke.....

Serie bemoedigingen

Serie bemoedigingen

13,7512,50

Serie bemoedigingen. Inhoud: Spreuken 8:17 Psalm 119:105 Fillipenzen 4:6 Jesaja 55:6 Psalm 31:1.....

Spreuken 8:17

Spreuken 8:17

2,75

'Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.' Spreuken 8:1.....

Psalm 119:105

Psalm 119:105

2,75

'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad.' Psalm 119:.....

Jesaja 55:6

Jesaja 55:6

2,75

'Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is.' J.....