Bemoedigingen

Fillipenzen 4:6

Fillipenzen 4:6

2,75

'Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeke.....

Serie bemoedigingen

Serie bemoedigingen

13,7512,50

Serie bemoedigingen. Inhoud: Spreuken 8:17 Psalm 119:105 Fillipenzen 4:6 Jesaja 55:6 Psalm 31:1.....

Spreuken 8:17

Spreuken 8:17

2,75

'Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.' Spreuken 8:1.....

Psalm 119:105

Psalm 119:105

2,75

'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad.' Psalm 119:.....

Jesaja 55:6

Jesaja 55:6

2,75

'Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is.' J.....

Psalm 31:16a

Psalm 31:16a

2,75

'Mijn tijden zijn in Uw hand.' Psalm 31:16a Papiersoort: Mat 400 grams Zeer stevig papi.....

1 Samuël 2:30b

1 Samuël 2:30b

2,75

'Want die Mij eren, zal Ik eren.' 1 Samuël 2:30b Papiersoort: Tintoretto 350 grams .....

Kaart Psalm 46:2

Kaart Psalm 46:2

2,751,99

Bijbeltekst: 'God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in bena.....

Kaart Psalm 108:13

Kaart Psalm 108:13

2,851,50

Bijbeltekst: 'Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid; want des mensen heil is ijdelheid.' D.....

Kaart Psalm 46:8

Kaart Psalm 46:8

2,851,50

Bijbeltekst: 'De HEERE der heirscharen is met ons; de God Jakobs is ons een hoog Vertrek. Sela.&.....

Kaart Psalm 46:2

Kaart Psalm 46:2

2,851,50

Bijbeltekst: 'God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in bena.....

Niet op voorraad Verlanglijst
Kaart Psalm 31:25

Kaart Psalm 31:25

2,851,50

Bijbeltekst: 'Zijt sterk, en Hij zal ulieder hart versterken, allen gij die op den HEERE hoopt.&.....

Kaart Psalm 27:14

Kaart Psalm 27:14

2,851,50

Bijbeltekst: 'Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken; ja, wacht op den HE.....

Niet op voorraad Verlanglijst
Spreuken 31:30b

Spreuken 31:30b

2,750,99

Bijbeltekst: 'Maar een vrouw, die den HEERE vreest, die zal geprezen worden' Spreuken 31:30.....

Niet op voorraad Verlanglijst
Bijbelse kaart Psalm 31:16a

Bijbelse kaart Psalm 31:16a

2,750,99

Bijbeltekst: 'Mijn tijden zijn in Uw hand.' Envelop meebestellen? Klik dan hier.....

Niet op voorraad Verlanglijst
Bijbelse kaart Spreuken 31:31

Bijbelse kaart Spreuken 31:31

2,750,99

Bijbeltekst: 'Geef haar van de vrucht harer handen, en laat haar werken haar prijzen in de poort.....

Bijbelse kaart Psalm 25:2a

Bijbelse kaart Psalm 25:2a

2,750,99

Bijbeltekst: 'Mijn God! op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden.' Enve.....

Niet op voorraad Verlanglijst