Bemoedigingen

Kaart Psalm 46:2

Kaart Psalm 46:2

2,75

Bijbeltekst: 'God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in bena.....

Kaart Psalm 108:13

Kaart Psalm 108:13

2,85

Bijbeltekst: 'Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid; want des mensen heil is ijdelheid.' D.....

Kaartenset bemoedigend

Kaartenset bemoedigend

14,2511,95

Deze kaarten zijn gedrukt op 400 grams mat papier en afgewerkt met rondhoeken. De kaarten van Bijbe.....

Kaart Psalm 46:8

Kaart Psalm 46:8

2,85

Bijbeltekst: 'De HEERE der heirscharen is met ons; de God Jakobs is ons een hoog Vertrek. Sela.&.....

Kaart Psalm 46:2

Kaart Psalm 46:2

2,85

Bijbeltekst: 'God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in bena.....

Kaart Psalm 31:25

Kaart Psalm 31:25

2,85

Bijbeltekst: 'Zijt sterk, en Hij zal ulieder hart versterken, allen gij die op den HEERE hoopt.&.....

Kaart Psalm 27:14

Kaart Psalm 27:14

2,85

Bijbeltekst: 'Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken; ja, wacht op den HE.....

Kaart Moederdag

Kaart Moederdag

2,751,99

Bijbeltekst: 'Maar een vrouw, die den HEERE vreest, die zal geprezen worden' Spreuken 31:30.....

Niet op voorraad Verlanglijst
Bijbelse kaart Prediker 3:1

Bijbelse kaart Prediker 3:1

2,75

Bijbeltekst: 'Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel&n.....

Bijbelse kaart Fillipenzen 4:6

Bijbelse kaart Fillipenzen 4:6

2,75

Bijbeltekst: 'Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden .....

Bijbelse kaart Psalm 31:16a

Bijbelse kaart Psalm 31:16a

2,75

Bijbeltekst: 'Mijn tijden zijn in Uw hand.' Envelop meebestellen? Klik dan hier.....

Bijbelse kaart Jesaja 55:6

Bijbelse kaart Jesaja 55:6

2,75

Bijbeltekst: 'Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij.....

Bijbelse kaart Psalm 119:105

Bijbelse kaart Psalm 119:105

2,75

Bijbeltekst: 'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad.'.....

Bijbelse kaart Spreuken 8:17

Bijbelse kaart Spreuken 8:17

2,75

Bijbeltekst: 'Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mi.....

Bijbelse kaart Psalm 73:25

Bijbelse kaart Psalm 73:25

2,75

Bijbeltekst: 'Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op d.....

Bijbelse kaart Psalm 103:8

Bijbelse kaart Psalm 103:8

2,75

Bijbeltekst: 'Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goe.....

Bijbelse kaart Spreuken 8:17

Bijbelse kaart Spreuken 8:17

2,75

Bijbeltekst: 'Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vin.....

Bijbelse kaart Spreuken 3:3

Bijbelse kaart Spreuken 3:3

2,75

Bijbeltekst: 'Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten; bind ze aan uw hals.....

Bijbelse kaart Handelingen 9:6b

Bijbelse kaart Handelingen 9:6b

2,75

Bijbeltekst: 'Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal?' Envelop meebestellen? Klik.....

Bijbelse kaart Psalm 145:1b

Bijbelse kaart Psalm 145:1b

2,75

Bijbeltekst: 'Ik zal U verhogen, en Uw Naam loven in eeuwigheid en altoos.' Env.....