Bijbelse kaart 1 Korinthe 13:13

Bijbelse kaart 1 Korinthe 13:13

2,751,50

Bijbeltekst: 'En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de m.....

Niet op voorraad Verlanglijst
Bijbelse kaart Genesis 2:18b

Bijbelse kaart Genesis 2:18b

2,751,50

Bijbeltekst: 'Het is niet goed dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die .....

Bijbelse kaart Psalm 32:10b

Bijbelse kaart Psalm 32:10b

2,751,50

Bijbeltekst: 'Maar die op den HEERE vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen.' .....

Bijbelse kaart Psalm 68:5a

Bijbelse kaart Psalm 68:5a

2,751,50

Bijbeltekst: 'Zingt Gode, psalmzingt Zijn Naam' Papiersoort: Tintoretto 350 grams Pracht.....

Bijbelse kaart Psalm 86:10

Bijbelse kaart Psalm 86:10

2,751,50

Bijbeltekst: 'Want Gij zijt groot en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God.' Papiersoort.....

Bijbelse kaart Psalm 90:12

Bijbelse kaart Psalm 90:12

2,751,50

Bijbeltekst: 'Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.....

Bijbelse kaart Psalm 9:2

Bijbelse kaart Psalm 9:2

2,751,50

Bijbeltekst: 'Ik zal den HEERE loven met mijn ganse hart, ik zal al Uw wonderen vertellen.' .....

Bijbelse kaart Spreuken 3:3

Bijbelse kaart Spreuken 3:3

2,751,50

Bijbeltekst: 'Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten; bind ze aan uw.....

Gebed voor mijn kinderen | Plexiglas

Gebed voor mijn kinderen | Plexiglas

14,95

Een prachtig setje op plexiglas met het 'Gebed voor mijn kinderen'. Mooi om cadeau te geven.....

Efeze 2:10

Efeze 2:10

2,501,50

Bijbeltekst: 'Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, wel.....

Lukas 18:16

Lukas 18:16

2,501,50

Bijbeltekst: 'Maar Jezus riep dezelve kinderkens tot Zich, en zeide: Laat de kind.....

Psalm 115:14

Psalm 115:14

2,501,50

Bijbeltekst: 'De HEERE zal den zegen over ulieden vermeerderen, over ulieden en over uw kin.....

Psalm 86:10

Psalm 86:10

2,501,50

Bijbeltekst: 'Want Gij zijt groot en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God.' Psalm 86.....

Romeinen 11:36

Romeinen 11:36

2,501,50

Bijbeltekst: 'Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkhe.....