Bijbelse kaart Jesaja 55:3a

Bijbelse kaart Jesaja 55:3a

2,75

Bijbeltekst: 'Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven.' Envelop meebest.....

Bijbelse kaart Mattheüs 7:7

Bijbelse kaart Mattheüs 7:7

2,75

Bijbeltekst: 'Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengeda.....

Bijbelse kaart Psalm 18:31

Bijbelse kaart Psalm 18:31

2,75

Bijbeltekst: 'Gods weg is volmaakt; de rede des HEEREN is doorlouterd; Hij is een Schild al.....