Psalm 25

Psalm 25:10

Psalm 25:10

2,852,55

Bijbeltekst: 'Alle paden des HEEREN zijn goedertierenheid en waarheid, dengenen die Zijn ve.....

Psalm 25:2a

Psalm 25:2a

2,852,55

Bijbeltekst: 'Mijn God, op U vertrouw ik, laat mij niet beschaamd worden.' Psalm 25:2a.....

Psalm 25:4

Psalm 25:4

2,852,55

Bijbeltekst: 'HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.' Psalm 25:4 Kaart.....

Psalm 25:8

Psalm 25:8

2,852,55

Bijbeltekst: 'De HEERE is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in den weg......

Psalm 25:9

Psalm 25:9

2,852,55

Bijbeltekst: 'Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal den zachtmoedigen Zi.....

Set van 5 | Psalm 25

Set van 5 | Psalm 25

14,2512,95

Set van 5 uit Psalm 25. Dit zijn de kaarten: Psalm 25:2a Psalm 25:4 Psalm 25:8 Psalm 25:9 Psal.....