Serie 1

Kerstkaart Immanuël

Kerstkaart Immanuël

2,750,99

'Immanuël, God met ons' Papiersoort: Tintoretto 350 grams Prachtig stevig structuur.....

Kerstkaart Jesaja 11:1

Kerstkaart Jesaja 11:1

2,750,99

'Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zij.....

Kerstkaart Jesaja 9:5b

Kerstkaart Jesaja 9:5b

2,750,99

'.. en men noemt Zijn Naam, Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.'.....

Kerstkaart Johannes 3:16

Kerstkaart Johannes 3:16

2,750,99

'Want alzo lief, heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heef.....

Kerstkaart Lofzang van Zacharias:5

Kerstkaart Lofzang van Zacharias:5

2,750,99

'Voor elk, die in het duister dwaalt, Verstrekt deez’ zon een helder licht. Dat hem.....

Kerstkaart Lukas 2:10

Kerstkaart Lukas 2:10

2,750,99

'Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.' Lukas.....

Kerstkaart Lukas 2:11

Kerstkaart Lukas 2:11

2,750,99

'Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids.&#.....

Kerstkaart Lukas 2:14

Kerstkaart Lukas 2:14

2,750,99

'Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.' Lukas .....

Kerstkaart Mattheüs 1:21a

Kerstkaart Mattheüs 1:21a

2,750,99

'En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten JEZUS.' Mattheüs 1:21a Papi.....