Kerstkaart Immanuël

Kerstkaart Immanuël

2,751,38

'Immanuël, God met ons' Papiersoort: Tintoretto 350 grams Prachtig stevig structuur.....

Kerstkaart Jesaja 49:13

Kerstkaart Jesaja 49:13

2,751,38

'Juicht, gij hemelen, en verheug u, gij aarde, en gij bergen, maakt gedreun met g.....

Kerstkaart Jesaja 9:5b

Kerstkaart Jesaja 9:5b

2,751,38

'.. en men noemt Zijn Naam, Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.'.....

Kerstkaart Johannes 3:16

Kerstkaart Johannes 3:16

2,751,38

'Want alzo lief, heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heef.....

Kerstkaart Lofzang van Maria:1

Kerstkaart Lofzang van Maria:1

2,751,38

'Mijn ziel verheft Gods eer; Mijn geest mag blij den HEER Mijn Zaligmaker noemen, Die, in haa.....

Kerstkaart Lofzang van Zacharias:5

Kerstkaart Lofzang van Zacharias:5

2,751,38

'Voor elk, die in het duister dwaalt, Verstrekt deez’ zon een helder licht. Dat hem.....

Niet op voorraad Verlanglijst
Kerstkaart Lukas 2:10b

Kerstkaart Lukas 2:10b

2,751,38

'Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.' Luk.....

Kerstkaart Lukas 2:14

Kerstkaart Lukas 2:14

2,751,38

'Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.' Lukas .....

Kerstkaart Mattheüs 1:21a

Kerstkaart Mattheüs 1:21a

2,751,38

'En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten JEZUS.' Mattheüs 1:21a Papi.....

Kerstkaart Mattheüs 1:23b

Kerstkaart Mattheüs 1:23b

2,751,38

'En gij zult Zijn Naam heten Immanuël, hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.' Mat.....