Berijmde psalmkaartjes 5 stuks

7,95

Excl. BTW: €6,57

Beschikbaarheid:
Niet op voorraad
Model:
Berijmde psalmkaartjes 5 stuks
Levertijd:
1-2 werkdagen

Omschrijving

De volgende 5 psalmen staan op de kaartjes in dit pakketje:

Psalm 1:1
Welzalig hij, die in der bozen raad
Niet wandelt, noch op ‘t pad der zondaars staat,
Noch nederzit, daar zulken samenrotten,
Die roekeloos met God en godsdienst spotten;
Maar ‘s HEEREN wet blijmoedig dag en nacht
Herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht.

Psalm 146:3
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in ‘t hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

Psalm 25:9
Sla op mijn ellenden d’ ogen,
Zie mijn moeite, mijn verdriet;
Neem mijn zonden, uit meêdogen,
Gunstig weg, gedenk die niet.
Zie mijn haters, daar ‘t getal
Vast vermeêrt van die mij vloeken,
En die rusteloos mijn val,
Heet en wrevelmoedig zoeken.

Psalm 23:1
De God des heils wil mij ten Herder wezen;
‘k Heb geen gebrek, ‘k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan d’ oevers van zeer stille waat’ren leiden.
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden
In ‘t effen spoor van Zijn gerechtigheden.

Psalm 119:17
Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald;
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren;
Geef mij verstand, met Godd’lijk licht bestraald;
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;
Dan zal zich ‘t hart met mijne daden paren.

Deze kaartjes zijn gedrukt op prachtig papier met een structuur, waardoor het een luxe uitstraling heeft. De achterkant van de kaartjes is te beschrijven. 

Afmetingen: 74x105 mm

 

Beschikbare opties: