Kaarten

Fillipenzen 4:6

Fillipenzen 4:6

2,75

'Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeke.....

Serie bemoedigingen

Serie bemoedigingen

13,7512,50

Serie bemoedigingen. Inhoud: Spreuken 8:17 Psalm 119:105 Fillipenzen 4:6 Jesaja 55:6 Psalm 31:1.....

Spreuken 8:17

Spreuken 8:17

2,75

'Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.' Spreuken 8:1.....

Psalm 119:105

Psalm 119:105

2,75

'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad.' Psalm 119:.....

Jesaja 55:6

Jesaja 55:6

2,75

'Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is.' J.....

Psalm 31:16a

Psalm 31:16a

2,75

'Mijn tijden zijn in Uw hand.' Psalm 31:16a Papiersoort: Mat 400 grams Zeer stevig papi.....

1 Samuël 2:30b

1 Samuël 2:30b

2,75

'Want die Mij eren, zal Ik eren.' 1 Samuël 2:30b Papiersoort: Tintoretto 350 grams .....

Kaart 1 Timotheüs 4:12

Kaart 1 Timotheüs 4:12

2,75

Ter gelegenheid van belijdenis doen heb ik een serie van 4 kaarten gemaakt, waaronder deze. Bijbe.....

Kaart Numeri 6:24-26

Kaart Numeri 6:24-26

2,75

Ter gelegenheid van belijdenis doen heb ik een serie van 4 kaarten gemaakt, waaronder deze. Bijbe.....

Kaart Mattheüs 24:13

Kaart Mattheüs 24:13

2,75

Ter gelegenheid van belijdenis doen heb ik een serie van 4 kaarten gemaakt, waaronder deze. Bijbe.....

Kaart Hebreeën 10:23

Kaart Hebreeën 10:23

2,75

Ter gelegenheid van belijdenis doen heb ik een serie van 4 kaarten gemaakt, waaronder deze. Bijbe.....

Kaarten Belijdenis

Kaarten Belijdenis

11,009,95

Ter gelegenheid van belijdenis doen heb ik een serie van 4 kaarten gemaakt. Inhoud: 1 Timothe&uu.....

Miniposter Pasen

Miniposter Pasen

3,95

Miniposter met 'De HEERE zal het voorzien!'. Genesis 22:14b Formaat: A5 Gedrukt op 350 g.....

Miniposters Pasen | Set van 2

Miniposters Pasen | Set van 2

7,50

2 miniposters met 'Het is volbracht'. Johannes 19:30b. Formaat: A5 Gedrukt op 350 grams .....

Miniposters Pasen | Set van 2

Miniposters Pasen | Set van 2

7,50

2 miniposters met 'De HEERE zal het voorzien!'. Genesis 22:14b Formaat: A5 Gedrukt op 35.....

Miniposter Pasen

Miniposter Pasen

3,95

Miniposter met 'Het is volbracht'. Johannes 19:30b. Formaat: A5 Gedrukt op 350 grams gla.....

1 Thessalonicensen 5:17

1 Thessalonicensen 5:17

2,551,99

'Bidt zonder ophouden.' Papiersoort: Mat 400 grams Prachtig papiersoort met een matte ui.....

Serie gebed

Serie gebed

12,7511,25

Set van 5 kaarten met als thema: Gebed. - Mattheüs 6:9 - 1 Thessalonicenzen 5:17 - Psalm 43:.....

Romeinen 12:12

Romeinen 12:12

2,551,99

'Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.' Papiers.....

Mattheüs 7:7

Mattheüs 7:7

2,551,99

'Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden......

Mattheüs 6:9

Mattheüs 6:9

2,551,99

'Gij dan bid aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd.' Papierso.....

Psalm 43:3

Psalm 43:3

2,551,99

'Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligh.....

Psalm 25:10

Psalm 25:10

2,852,55

Bijbeltekst: 'Alle paden des HEEREN zijn goedertierenheid en waarheid, dengenen die Zijn ve.....

Psalm 25:2a

Psalm 25:2a

2,852,55

Bijbeltekst: 'Mijn God, op U vertrouw ik, laat mij niet beschaamd worden.' Psalm 25:2a.....