Kaarten thema's

5 kerstkaarten

5 kerstkaarten

9,95

5 kaarten voor maar € 9,95! - Johannes 3:16 - Jesaja 49:13 - Immanuël - Mattheü.....

Kerstkaart Mattheüs 1:21

Kerstkaart Mattheüs 1:21

2,45

Mattheüs 1:21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn .....

Kerstkaart Lukas 2:14

Kerstkaart Lukas 2:14

2,45

Lukas 2:14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. .....

Kerstkaart Johannes 3:16

Kerstkaart Johannes 3:16

2,45

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.....

Kerstkaart Jesaja 49:13

Kerstkaart Jesaja 49:13

2,45

Jesaja. 49:13 Juicht, gij hemelen! en verheug u, gij aarde! en gij bergen! maakt gedreun met gejuic.....

Kerstkaart Immanuël

Kerstkaart Immanuël

2,45

Immanuël God met ons. Gedeelte uit Mattheüs 1:23     .....

Bijbelse kaart 1 Korinthe 13:13

Bijbelse kaart 1 Korinthe 13:13

2,95

Bijbeltekst: 'En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de.....

Kerstkaart Immanuël

Kerstkaart Immanuël

2,95

Immanuël God met ons. Gedeelte uit Mattheüs 1:23 De kaart is voorzien van goudinkt......

Kerstkaart Jesaja 9:5b

Kerstkaart Jesaja 9:5b

2,95

Bijbeltekst: '..en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vrede.....

Kerstkaart Lukas 2:10

Kerstkaart Lukas 2:10

2,95

Bijbeltekst: 'En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdscha.....

Kerstkaart Lukas 2:11

Kerstkaart Lukas 2:11

2,95

Bijbeltekst: 'Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de .....

Kerstkaart Lukas 2:14

Kerstkaart Lukas 2:14

2,95

Bijbeltekst: 'Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen......

Kerstkaart Mattheüs 1:23b

Kerstkaart Mattheüs 1:23b

2,95

Bijbeltekst: 'en gij zult Zijn naam heten Immanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met o.....

Kerstkaart Mattheüs 1:21

Kerstkaart Mattheüs 1:21

2,95

Bijbeltekst: 'En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn vo.....

Bijbelse kaart Psalm 18:31

Bijbelse kaart Psalm 18:31

2,95

Bijbeltekst: 'Gods weg is volmaakt; de rede des HEEREN is doorlouterd; Hij is een Schild al.....

Bijbelse kaart Jesaja 55:3a

Bijbelse kaart Jesaja 55:3a

2,95

Bijbeltekst: 'Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven.'    .....

Bijbelse kaart Mattheüs 7:7

Bijbelse kaart Mattheüs 7:7

2,95

Bijbeltekst: 'Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengeda.....

Bijbelse kaart Jesaja 55:6

Bijbelse kaart Jesaja 55:6

2,95

Bijbeltekst: 'Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is......

Bijbelse kaart 1 Kronieken 16:11

Bijbelse kaart 1 Kronieken 16:11

2,95

Bijbeltekst: 'Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk.' .....

Bijbelse kaart Galaten 5:25

Bijbelse kaart Galaten 5:25

2,95

Bijbeltekst: 'Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.  .....