Nieuwjaarskaarten

Nieuwjaarskaart Genesis 28:15

Nieuwjaarskaart Genesis 28:15

2,751,38

'En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal waar gij heen trekken zult......

Nieuwjaarskaart Jesaja 40:31

Nieuwjaarskaart Jesaja 40:31

2,751,38

'Maar die den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen' Jesaja 40:31 Papiersoo.....

Nieuwjaarskaart Prediker 3:1

Nieuwjaarskaart Prediker 3:1

2,751,38

'Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd.' P.....

Nieuwjaarskaart Psalm 90:14

Nieuwjaarskaart Psalm 90:14

2,751,38

'Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd.....