Kerstkaart Immanuël

Kerstkaart Immanuël

2,750,99

'Immanuël, God met ons' Papiersoort: Mat 350 grams Prachtig papiersoort met een mat.....

Kerstkaart Jesaja 11:1

Kerstkaart Jesaja 11:1

2,750,99

'Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zij.....

Kerstkaart Jesaja 9:5b

Kerstkaart Jesaja 9:5b

2,750,99

'.. en met noemt Zijn Naam, Wonderlijk, Raad, Sterkte God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.'.....

Kerstkaart Johannes 3:16

Kerstkaart Johannes 3:16

2,750,99

'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ee.....

Kerstkaart Lofz. van Maria:3

Kerstkaart Lofz. van Maria:3

2,750,99

'Hoe heilig is Zijn naam! Laat volk bij volk te za.....

Kerstkaart Lofz. van Zacharias:5

Kerstkaart Lofz. van Zacharias:5

2,750,99

'Voor elk, die in het duister dwaalt, Verstrekt deez' zo.....

Kerstkaart Lukas 2:10b

Kerstkaart Lukas 2:10b

2,750,99

'Veest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.' Papi.....

Kerstkaart Lukas 2:11

Kerstkaart Lukas 2:11

2,750,99

'Namelijk dat u Heden geboren is de Zaligmaker welke is Christus de Heere, in de stad Davids......

Kerstkaart Lukas 2:14

Kerstkaart Lukas 2:14

2,750,99

'Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.' Papi.....

Kerstkaart Mattheüs 1:21a

Kerstkaart Mattheüs 1:21a

2,750,99

'En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten Jezus.' Papiersoort: Mat 350 gram.....