Over Bijbelse Kaarten

Waarom gebruikt Bijbelse Kaarten de Statenvertaling?
Het taalgebruik van de Statenvertaling is ouder dan het hedendaags Nederlands. Dit maakt de Statenvertaling echter niet minder waard. Door de Statenvertalers is de oorspronkelijke grondtekst als basis is gebruikt. Daardoor is het gevaar dat door hertalingen de betekenis van Bijbelteksten verandert, minder groot.

Voor hen die zijn opgegroeid met de Statenvertaling zal dit taalgebruik misschien wel bekend zijn of ben je er zelfs aan gewend. Daar zijn we ons van bewust. Voor iemand die niet bekend is met de Statenvertaling, vraagt het lezen van de Bijbel in de Statenvertaling misschien om een wat uitgebreidere studie. Maar is de Bijbel dat niet waard?

Bijbelse kaarten - Op basis van de Statenvertaling
Bijbelse Kaarten onderscheidt zich door expliciet Bijbelteksten uit de Statenvertaling te gebruiken op haar ontwerpen. Deze keuze is gebaseerd op een persoonlijke visie op de Bijbel en Bijbelvertalingen van de ontwerpster. We beschouwen de Bijbel als het Woord van God en hopen dat jij de Bijbel net zo waardevol vindt. Daarom vertellen we graag meer over de Statenvertaling en de waarde ervan voor nu.

Over de Statenvertaling
Van de Bijbel zijn in de loop der tijden heel wat vertalingen verschenen. De geschiedenis van de Statenvertaling gaat terug tot de Nationale Synode van Dordrecht, die gehouden werd in het jaar 1618 en 1619. In die tijd werden er twee complete bijbels gebruikt: de Liesveldtbijbel en de Deux-aesbijbel.

Onder predikanten was echter behoefte aan een betere vertaling, die dichter bij de oorspronkelijke grondteksten, het Hebreeuws en het Grieks lag. In de Nederlandse vertaling in die tijd, waren doordat zij was afgeleid van andere vertalingen, veel fouten geslopen. Daarvoor werd opdracht gegeven tijdens de Nationale Synode van Dordrecht, in 1618. In 1637 was de vertaling gereed om te drukken.

Wil je meer weten over de geschiedenis en het tot stand komen van de Statenvertaling? Op onderstaande websites kun je meer informatie vinden:

https://statenvertaling.nl/geschiedenis.htm
l
https://gbs.nl/
 

We hopen middels Bijbelse Kaarten bij te dragen aan de verspreiding van de waarheid uit Gods Woord, door hier zo dicht mogelijk bij te blijven. Ons gebed is dat de Heere God Zijn Woord wil zegenen aan onze harten.